Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

bestaand beleid

B30. Zelfbeheer Dukenburg: lagere huur

-25

-25

-25

-25

Totaal

-25

-25

-25

-25

Zelfbeheer Dukenburg: lagere huur
Door de overgang naar Zelfbeheer per medio 2016 is de contractuele huurprijs vanaf de overgang op jaarbasis € 25.000 lager dan voorheen.