Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten van het product "Openbaar Vervoer"  nemen in 2017 ten opzichte van 2016 af met  € 5,5 ton.

De projecten Opwaardering Dynamisering Busstations Centraal Station en Verkeer Regel Installaties worden in 2016 afgewikkeld, hiermee worden de lasten als baten € 3,0 ton lager.
De uitvoering van de reconstructie Slotemaker de Bruïneweg is doorgeschoven naar 2016. Hiervoor zijn incidenteel de reeds gereserveerde middelen van € 2,5ton overgeheveld van 2015 naar 2016.

Vanuit de zomernota is budget vrijgemaakt voor de Wepod over de periode 2016-2017 van € 50 k jaarlijks.

Meerjarig laten de lasten als baten geen groot verval zien.