Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en
aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede
bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij voeren een rendabele en klantgerichte bedrijfsvoering in onze parkeerorganisatie met oog voor het kostenaspect.
Wij streven naar één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad.
In Nijmegen parkeren jaarlijks zo'n 3,2 miljoen klanten op de 7500 parkeerplaatsen op straat en de 2300 parkeerplaatsen in de garages. Er worden jaarlijks zo'n 17.000 parkeervergunningen beheerd. Verder worden jaarlijks zo'n 10.000 overige parkeergerelateerde ontheffingen en vergunningen verstrekt. Verder worden de bewaakte fietsstallingen met in totaal 2400 stallingsplaatsen beheerd.