Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

We rekenen een deel van de kosten van rattenbestrijding toe aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit verklaart aan de batenkant het verschil ten opzichte van 2016. Aan de lastenkant wordt de daling verklaard door eenmalige verschuivingen in 2016. Daarnaast verklaren we het verschil ten opzichte van 2016 door toename in verband met indexeringen en herverdeling van overhead.