Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

In Nijmegen hebben we de beschikking over 23 wijkaccommodaties. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad. Elke wijk heeft zijn eigen karakter en trekt mensen die er graag willen wonen. We koesteren en benadrukken die diversiteit in de wijkaccommodaties.
Wijkaccommodaties

De wijkaccommodaties bieden in Nijmegen ruimte voor ontmoeting. De decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar gemeenten leiden er in Nijmegen toe dat maatschappelijke instellingen en bewoners van Nijmegen zich meer dan in het verleden oriënteren op de accommodaties. Zij zien in de accommodaties mogelijkheden om samen initiatieven voor de wijk te ondernemen en daarbij in te spelen op behoeften van specifieke doelgroepen.

Wij dragen er zorg voor dat de wijkaccommodaties de plaats kunnen zijn waar activiteiten passend bij die decentralisaties kunnen plaatsvinden en onderzoeken gericht met bewoners hoe betrokkenheid bij de  wijkaccommodaties kan worden vormgegeven. Daarbij onderzoeken we mogelijke scenario’s voor zelfbeheer (Wijkatelier Lindenholt).

Toekomstbestendige wijkaccommodaties
Upgrading van de wijkaccommodaties vindt jaarlijks plaats. Op dit moment onderzoeken we mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen aan wijkcentra Titus Brandsma en Heseweide.
Wijkcentrum De Schalmei, gelegen in Neerbosch Oost, heeft een belangrijke wijkfunctie. Als er nieuwbouw plaatsvindt van basisschool het Octaaf, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om het zichtbeeld van wijkcentrum De Schalmei dezelfde uitstraling te geven als de nieuwbouw.