Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De leges voor bestemmingsplannen zijn meerjarig met € 100.000 naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met een afnemende vraag naar nieuwe bestemmingsplannen (het aantal ontwikkelgebieden in de stad neemt af) en deregulering die ervoor zorgt dat herziening van een bestemmingsplan minder vaak nodig is (meer mogelijkheden voor afwijken van bestemmingsplan).

Aan het deelproduct Informatie en Advies zijn de extra middelen voor de implementatie van de Omgevingswet toegevoegd. De verwachte invoering van de Omgevingswet is 2019, in 2018 is daarom het hoogste bedrag (€ 320.000) gereserveerd. De implementatie loopt naar verwachting door tot en met 2024.