Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden

-

+

+

+

+

+

 -

Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking

1 %

<1%

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

 -

% bereikte huishoudens met een laag inkomen

83 %

80%

80 %

80 %

80 %

80 %

 -

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

1433

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500