Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 138,6

€ 101,1

rek. 2015

€ 148,7

€ 109,6

begr. 2016

€ 145,5

€ 109,2

begr. 2017

€ 143,6

€ 107,9

begr. 2018

€ 143,4

€ 107,9

begr. 2019

€ 143,1

€ 107,9

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Armoedebestrijding22,323,422,821,020,820,6
Inkomen116,3125,3122,7122,5122,6122,5
138,6148,7145,5143,6143,4143,1
Baten
Armoedebestrijding2,61,61,61,61,61,6
Inkomen98,5108,0107,6106,3106,3106,3
101,1109,6109,2107,9107,9107,9
Saldo van lasten en baten-37,5-39,1-36,3-35,7-35,5-35,2

De totale begrote lasten van het programma Inkomen en Armoedebestrijding komen uit op € 145,5 miljoen in 2017. Veruit het grootste deel betreft de budgetten voor uitkeringsgerechtigden en minima (diverse uitkeringen, verstrekkingen, schuldhulpverlening). De gemeentelijke uitvoeringslasten bedragen per saldo ongeveer € 18,0 miljoen in 2017.
De totale begrote baten van het programma Inkomen en Armoedebestrijding komen uit op € 109,2 miljoen. Deze bestaan grotendeels uit de ontvangen Rijksmiddelen die wij per uitkeringssoort ontvangen.
De kosten voor de gemeentelijke uitvoeringslasten en de uitgaven voor armoedebestrijding worden gedekt uit
de algemene gemeentelijke middelen.

In vergelijking met 2016 zijn de geraamde lasten en baten met name voor het Inkomensdeel veranderd. Het saldo van lasten en baten neemt met € 2,8 miljoen af (van € 39,1 miljoen in 2016 naar € 36,3 miljoen in 2017). Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • Het besluit bij de Zomernota 2016 om € 1,0 miljoen in 2017 toe te voegen aan de begroting Armoedebestrijding om het verwachte tekort op te lossen.
  • Verwerking van de aangenomen motie “Geen bezuiniging op werk en inkomen” bij de behandeling van de Zomernota 2016 (€ 2,0 miljoen).
  • Dalende uitvoeringslasten gemeente met € 0,5 miljoen (van € 18,5 naar € 18,0 miljoen).
  • De eenmalige bijdrage van € 0,8 miljoen voor Armoedebestrijding in 2016 komt te vervallen in 2017.