Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde reistijd

 -

Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten

7 (3)

7(3)

7 (3)

7 (3)

7 (3)

7 (3)

 -

- Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein

11 (4)

12(4)

12 (4)

12 (4)

12 (4)

12 (4)

 -

- Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen

11 (1)

9(1)

9 (1)

9 (1)

9 (1)

9 (1)

 -

- Keizer Karelplein - Goffert

6 (1)

6(1)

6 (1)

6 (1)

6 (1)

6 (1)

 -

-  Goffert - Keizer Karelplein

6 (1)

7(1)

7 (1)

7 (1)

7 (1)

7 (1)

 -

-  Goffert - knooppunt Neerbosch

6 (0)

6(0)

6 (0)

6 (0)

6 (0)

6 (0)

 -

- knooppunt Neerbosch - Goffert

5 (1)

5(1)

5 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (1)

 -

- Goffert - knooppunt Lindenholt

5 (1)

7(1)

7 (1)

7 (1)

7 (1)

7 (1)

 -

- knooppunt Lindenholt - Goffert

6 (1)

6(1)

6 (1)

6 (1)

6 (1)

6 (1)

 -

Waardering bezoekers bereikbaarheid v.d. stad

6,9

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Parkeren

 -

Parkeeraanbod Centrum -  Straatparkeren

3700

3700

4200

4200

4200

4200

 -

Parkeeraanbod Centrum -  Garageparkeren

3000

3000

3000

3000

3000

3000

 -

Parkeeraanbod Centrum - Transferia

550

550

550

550

550

550

 -

Piekbezettingsgraad Centrum -  Straatparkeren

Geen meting %

70%

75 %

78 %

78 %

78 %

 -

Piekbezettingsgraad Centrum - Garageparkeren

1504

1100

1200

1200

1300

1400

 -

Betalingsgraad

98 %

94%

94 %

94 %

94 %

94 %

 -

Tevredenheid parkeren

Geen meting

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Openbaar vervoer

 -

Aandeel OV in woon-werkverkeer binnen Nijmegen

2 %

4%

4 %

4 %

4 %

4 %

 -

Aandeel OV binnenstadsbezoek

19 %

22%

22 %

22 %

22 %

22 %

 -

Tevredenheid openbaar vervoer

79 %

81%

83 %

84 %

85 %

86 %

Fietsgebruik

 -

Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad

67 %

66%

66 %

66 %

66 %

66 %

 -

Aandeel fiets in het binnenstadbezoek

65 %

65%

65 %

65 %

65 %

65 %

 -

Waardering bereikbaarheid fiets

7,8

7,8

8,0

8,0

8,0

8,0

 -

Waardering fietsparkeren

7,3

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

In 2017 wordt de parkeervoorziening Oude Stad gerealiseerd. Aangezien deze parkeerplaatsen in het vooraf betalingsregiem vallen, dient het aantal straat parkeerplaatsen opgehoogd te worden met 500.

De doelstelling "tevredenheid over het openbaar vervoer" van 91% is ons inziens te ambitieus. In 2013 was 74% van de Nijmegenaren (zeer) tevreden over het openbaar vervoer. Dit percentage was in 2015 gestegen naar 79%. Het aantal (zeer) ontevreden mensen is gedaald van 6% naar 4%.
Ons voorstel is om de doelstelling voor deze indicator bij te stellen naar 83% in 2017 en de navolgende jaren met 1% op te laten lopen.