Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 19,7

€ 18,4

rek. 2015

€ 21,0

€ 18,6

begr. 2016

€ 20,1

€ 18,8

begr. 2017

€ 19,2

€ 17,5

begr. 2018

€ 20,1

€ 17,5

begr. 2019

€ 20,0

€ 17,4

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Openbaar vervoer1,82,92,32,32,42,4
Parkeren15,514,313,513,513,413,3
Verkeer2,53,94,33,44,34,3
19,721,020,119,220,120,0
Baten
Openbaar vervoer1,00,80,50,50,50,5
Parkeren17,116,817,017,017,016,9
Verkeer0,31,11,20,00,00,0
18,418,618,817,517,517,4
Saldo van lasten en baten-1,4-2,4-1,3-1,7-2,6-2,5

Voor het goed en bereikbaar blijven van Nijmegen besteden wij jaarlijks gemiddeld € 20 miljoen aan lasten. Daar tegenover staan ook opbrengsten van gemiddeld € 18 miljoen.
Het grootste deel van de lasten en baten gaat op aan de parkeervoorzieningen in de stad.

De investeringslasten, rente en afschrijving, nemen in 2017 als gevolg van de herberekening incidenteel af met € 0,8 miljoen.
De verschillen in de producten Verkeer en Openbaar vervoer zijn het resultaat van incidentele projecten.

In 2017 organiseert onze gemeente samen met de gemeente Arnhem het internationale fietsevenement "Velo-city 2017". De hiermee gepaard gaande incidentele lasten in 2016 en 2017 vervallen in 2018. Dezelfde mutatie zien we ook terug in de baten.

Door de nieuwe investeringsimpulsen voor het bereikbaar en verkeer veilig houden van de stad stijgen de investeringslasten meerjarig vanaf 2018 met € 0,1 miljoen tot uiteindelijk € 0,8 miljoen in 2020.