Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 32,4

€ 6,6

rek. 2015

€ 33,6

€ 7,2

begr. 2016

€ 30,3

€ 3,6

begr. 2017

€ 30,8

€ 3,6

begr. 2018

€ 31,0

€ 3,6

begr. 2019

€ 30,7

€ 3,6

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Stimuleren ontwikkelingskansen12,813,510,210,110,110,1
Zorgplicht onderwijshuisvesting16,817,416,717,217,417,2
Bestrijden voortijdig schoolverlaten2,82,63,53,53,43,4
32,433,630,330,831,030,7
Baten
Zorgplicht onderwijshuisvesting0,10,90,10,10,10,1
Stimuleren ontwikkelingskansen5,15,12,42,42,42,4
Bestrijden voortijdig schoolverlaten1,41,11,11,11,11,1
6,67,23,63,63,63,6
Saldo van lasten en baten-25,9-26,4-26,7-27,2-27,4-27,1

De totale begrote lasten binnen het programma Onderwijs bedragen in 2017 € 30,3 miljoen. De totale baten zijn € 3,6 miljoen, waardoor een saldo ontstaat van € 26,7 miljoen. Het grootste deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor de doelstellingen/producten Zorgplicht onderwijshuisvesting (55% = € 16,7 miljoen) en Stimuleren ontwikkelingskansen (33% van het budget = € 10,2 miljoen). Voor Voortijdig schoolverlaten is de resterende 11% (= € 3,5 miljoen) van het budget beschikbaar.

Het begrotingssaldo (lasten min baten) van het programma Onderwijs stijgt met € 0,3 miljoen (2%) ten opzichte van 2016. Dit heeft voornamelijk te maken met indexeringseffecten en centrale bijstelling van de apparaatskosten. Hier staat een lichte daling tegenover door afloop van de in 2016 beschikbare a-structurele rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting voor vluchtelingen.

Vanaf 2017 is in meerjarig perspectief nauwelijks sprake van substantiële ontwikkelingen in het begrotingssaldo, met uitzondering van de toename van de lasten op het product Onderwijshuisvesting in 2018 met € 0,5 miljoen. Dit is vooral het gevolg van de toename van de begrote kapitaallasten met betrekking tot de investering van de brede school in Groot Oosterhout.