Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de burgers

6,9

6,8

6,9

6,9

7

7

 -

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de ondernemers

6,8

6,9

6,9

6,9

7

7

 -

Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen

92 %

90%

90 %

90 %

90 %

90 %

 -

Tijdig afgehandelde meldingen B&H

76 %

80%

80 %

80 %

80 %

80 %

 -

Aantal participatieprojecten op participatiekaart

251

230

250

260

280

290

 -

% hergebruik huishoudelijk afval

67 %

63%

71 %

72 %

74 %

75 %

Een waarderingsscore van de openbare ruimte van 6,9, zowel voor bewoners als ondernemers, doet recht aan een schone, hele en veilige stad.
Jaarlijks worden in de wijkbladen of met een huis-aan-huisbrief de voorgenomen acties in de openbare ruimte gepubliceerd. Aan het eind van het jaar worden deze acties geëvalueerd. Het streven is om 90% van de voorgenomen acties ook daadwerkelijk te realiseren. Zo wordt ieder jaar per wijk uitvoering gegeven aan de wijkbeheerplannen.
Het streven is om 80% van de Bel&Herstelmeldingen binnen 5 werkdagen af te wikkelen. Dat betekent dat binnen die tijd aan de melder wordt teruggekoppeld dat hetzij het probleem is dan wel wordt opgelost, hetzij wat de reden is waarom het niet kan worden opgelost.
Met de participatiekaart promoten we participatie projecten. We streven naar 290 projecten in 2020. Per 1 juli 2016 hebben we al 274 projecten op de kaart staan.
In het afvalbeleidsplan hebben we opgenomen dat we in de komende jaren streven naar een oplopend percentage hergebruik huishoudelijk afval. Het Rijk heeft voor 2020 een landelijke doelstelling van 75% hergebruik bepaald. We maken hierin goede vorderingen maar 75% is een forse uitdaging.