Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 67,2

€ 31,6

rek. 2015

€ 66,9

€ 28,8

begr. 2016

€ 59,8

€ 24,3

begr. 2017

€ 60,6

€ 24,7

begr. 2018

€ 61,3

€ 24,9

begr. 2019

€ 61,7

€ 24,8

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Integraal beheer openbare ruimte15,215,011,912,112,412,5
Integraal Waterbeheer13,714,413,814,014,214,1
Inzameling huishoudelijke afval11,310,711,011,011,011,0
Onderhoud wegen en kunstwerken14,013,910,310,710,911,2
Straatreiniging9,810,110,010,010,010,0
Toezicht openbare ruimte3,22,82,82,82,82,8
67,266,959,860,661,361,7
Baten
Integraal beheer openbare ruimte1,31,20,10,10,10,1
Integraal Waterbeheer13,714,413,814,014,214,1
Inzameling huishoudelijke afval10,58,46,06,06,06,0
Onderhoud wegen en kunstwerken3,72,41,71,91,91,9
Straatreiniging2,42,42,52,52,52,5
Toezicht openbare ruimte0,00,00,20,20,20,2
31,628,824,324,724,924,8
Saldo van lasten en baten-35,6-38,1-35,5-35,9-36,3-36,8

De gemeente besteedt in 2017 in totaal € 35,6 miljoen netto aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het waterbeheer, het houden van toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval. Het lastenbudget bedraagt € 59,8 miljoen en aan baten ramen we € 24,3 miljoen.
Het begrotingssaldo (lasten min baten) van het programma Openbare Ruimte daalt met € 2,5 miljoen (7%) ten opzichte van 2016. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het omzetten van € 5 miljoen onderhoudsbudgetten naar investeringskredieten naar aanleiding van de invoering van het nieuwe BBV. Dit is zichtbaar in de lastenbudgetten van de producten Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken. Bij de batenbudgetten is er in 2017 een fors verschil met 2016 als gevolg van de afschaffing van de afvalstoffenheffing.
Vanaf 2018 is de opraming van de kapitaallasten van de investeringskredieten zichtbaar.