Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

Sportstimulering

 -

% basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt

68[1] %

76 %

 -

% middelbare scholieren dat aan sport doet

88[2] %

84 %

 -

% middelbare scholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt

67[3] %

71 %

 -

% volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar aan sport doet

76[4] %

67 %

 -

% volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm

66[5] %

78 %

Sportverenigingen

 -

% basisscholieren dat lid is van een sportvereniging

70[6] %

74 %

 -

% middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging

71[7] %

71 %

 -

% volwassenen dat lid is van een sportvereniging

23[8] %

23 %

 -

% volwassenen dat buiten verenigingen en commerciële sportscholen om aan sport doet

59[9] %

46 %

Sportaccommodaties

 -

% bezettingsgraad gemeentelijke gymnastieklokalen

53 %

 -

% bezettingsgraad gemeentelijke sportzalen

60 %

 -

% bezettingsgraad gemeentelijke sporthallen

59[10] %

 -

Aantal bezoekers in de zwembaden (totaal Erica Terpstra, West, Dukenburg en Goffertbad)

571.189

 -

Aantal bezoekers in Triavium voor de schaatsbaan

159.088

Ondersteuning topsportklimaat

 -

Aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen

21

 -

Aantal talenten uit Nijmegen met een HP, IT of NT-status

15

 -

Aantal seniorenteams in Nijmegen die op het hoogste competitieniveau actief zijn

6

 -

Aantal grote sportevenementen

7

[1] Kindermonitor 2013, GGD
[2] Percentage berekend o.b.v. E-MOVO 2011, GGD
[3] Ibid.
[4] Burgerpeiling 2013, O&S
[5] Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD (nieuwe vraagmethodiek)
[6] Kindermonitor 2013, GGD
[7] E-MOVO 2011, GGD
[8] Burgerpeiling 2013, O&S
[9] Ibid.
[10] Exclusief Jan Massinkhal gezien de combi evenementen en sport.

In 2012 zijn, na de totstandkoming van het Beleidsplan Sport 2013-2016, op vele indicatoren streefgetallen voor het einde van de beleidsperiode (2016) bepaald. Voor de onderdelen ‘Sportaccommodaties’ en ‘Ondersteuning topsportklimaat’ is in 2012 gekozen om geen streefgetallen vast te stellen, maar worden jaarlijks bij de jaarrekening de realisatiecijfers weergegeven.

In het 4e kwartaal van 2016 wordt het Beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Vooralsnog hebben we voor de begroting 2017-2020 de huidige indicatoren gecontinueerd, deze worden in de Zomernota 2017 aangepast aan de beleidsdoelstellingen van het nieuwe beleidsplan.