Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Aantal woningen nieuwbouw

600

900

1400

1300

1000

1000

 -

Aantal woningen bestaande stad

192

480

850

700

400

400

 -

Aantal woningen Waalsprong

408

420

550

600

600

600

 -

Toevoeging sociale huurwoningen

200

350

350

600

500

300

 -

Toevoeging goedkope koopwoningen

35

15

100

100

75

75

 -

Sloop

0

50

50

50

50

50

 -

Aantal eenheden voor studenten

385

450

115

115

115

115

 -

Aantal woningen met zorg

97

180

100

100

200

200

 -

Woningen naar starters

46 %

>46%

>46 %

>46 %

>46 %

>46 %

 -

Woningen naar hh met inkomen < 34000

95 %

>90%

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

 -

Gemiddelde slaagkans

9 %

>12%

>10 %

>10 %

>10 %

>10 %

We gaan uit van een hogere woningproductie door het aantrekken van de woningmarkt en voldoende planologische capaciteit op onze grote uitbreidingslocaties. De slaagkansen op de huurmarkt schatten we minder optimistisch in vanwege de gestegen druk op de sociale voorraad (extramuralisering + vergunninghouders), en het gebrek aan doorstroming naar de koopmarkt.