Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 1,5

€ 0,6

rek. 2015

€ 0,7

€ 0,2

begr. 2016

€ 0,8

€ 0,2

begr. 2017

€ 0,8

€ 0,2

begr. 2018

€ 0,7

€ 0,2

begr. 2019

€ 0,7

€ 0,2

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Wonen1,50,70,80,80,70,7
1,50,70,80,80,70,7
Baten
Wonen0,60,20,20,20,20,2
0,60,20,20,20,20,2
Saldo van lasten en baten-0,9-0,6-0,6-0,6-0,5-0,5

Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid geven we in 2017 per saldo 0,6 miljoen euro uit. Dit zijn de uitgaven voor het opstellen van het woonbeleid, de bijbehorende overhead, startersleningen en subsidie voor de huurteams.