Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Armoedebestrijding

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60132

Bijz.bijstand

17.570

18.241

17.816

16.195

15.990

15.795

60137

Nijmegenpas

26

200

177

0

0

0

61072

Maatschappelijke participatie

970

720

713

713

713

713

61099

Schuldhulp en -preventie

3.711

4.200

4.144

4.129

4.122

4.126

22.278

23.361

22.849

21.037

20.825

20.634

Baten

60132

Bijz.bijstand

2.194

1.110

1.110

1.110

1.110

1.110

61099

Schuldhulp en -preventie

373

455

457

457

457

457

2.567

1.565

1.567

1.567

1.567

1.567

Saldo van lasten en baten

19.711

N

21.796

N

21.283

N

19.470

N

19.258

N

19.067

N