Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Openbaar vervoer

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60464

Beleid openbaar vervoer

1.346

2.543

2.269

2.264

2.358

2.354

61238

Projecten openbaar vervoer

422

325

50

0

0

0

1.768

2.868

2.319

2.264

2.358

2.354

Baten

60464

Beleid openbaar vervoer

738

509

512

512

512

512

61238

Projecten openbaar vervoer

261

275

0

0

0

0

999

784

512

512

512

512

Saldo van lasten en baten

769

N

2.084

N

1.807

N

1.753

N

1.846

N

1.843

N