Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Verkeer

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60487

Productgroepmanagement Verkeer

101

258

242

240

236

237

60489

Verkeersbesluiten

53

0

0

0

0

0

60490

Verkeersadvisering en maatregelen

24

100

99

99

99

99

60491

Verkeersbeleid en beheersing

1.050

1.742

1.954

2.378

3.270

3.230

61142

Verkeersmaatregelen

696

739

321

523

523

523

61235

Verkeerskundig beheer VRI’S

253

124

129

129

129

129

61236

Verkeersveiligheid

167

187

47

47

47

47

61340

Velocity

143

750

1.512

0

0

0

2.488

3.900

4.305

3.416

4.304

4.265

Baten

60491

Verkeersbeleid en beheersing

22

0

0

0

0

0

61142

Verkeersmaatregelen

180

350

0

0

0

0

61235

Verkeerskundig beheer VRI’S

24

0

0

0

0

0

61340

Velocity

93

700

1.201

0

0

0

319

1.050

1.201

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.169

N

2.850

N

3.104

N

3.416

N

4.304

N

4.265

N