Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Integraal beheer openbare ruimte

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60411

Aanleg en onderhoud groen

74

109

109

108

108

108

60413

Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

35

29

29

29

29

29

60414

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

0

0

0

0

0

0

60416

Openbaar groen StadService

366

563

539

537

536

532

60417

Wijken en Openbaar groen

3.195

2.671

2.707

2.706

2.683

2.683

60419

Openbaar groen SD 02 (Zuid)

0

0

0

0

5

5

60420

Openbaar groen Begrazing

47

42

42

42

48

48

60421

Openbaar groen SD 04 (Lindenholt)

0

0

0

0

4

4

60422

Openbaar groen SD 05 (West)

0

0

0

0

3

3

60423

Openbaar groen SD 06 (Noord)

0

0

0

0

3

3

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

866

805

813

812

811

810

60429

Beleidsadv. civieltechnische werken

63

22

22

22

21

22

60433

Wijkservice

2.919

2.916

2.967

2.959

2.959

2.935

60517

Plantoetsing

60

68

67

67

67

67

60861

Bewonersparticipatie

0

0

0

0

1

1

60867

Onderhoud Bomen

1.108

1.126

1.140

1.140

1.136

1.136

60868

Diverse groen activiteiten

709

659

667

667

670

670

60986

IBOR-beleid

424

504

515

514

513

514

60994

IBOR opdrachten J. Dibbits

225

20

0

0

0

0

61021

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

0

0

0

0

1

1

61033

UPOR Stadsbeheer

1.630

3.900

1.403

1.627

1.849

2.062

61034

IBOR opdracht H. Klomp

1.255

375

0

0

0

0

61035

Gedifferentieerd Beheer

1.068

593

601

601

596

596

61106

IBOR Regie

-3

0

23

31

45

44

61134

IBOR Wijkbeheer

0

0

0

0

2

2

61260

IBOR opdrachten R.Tannemaat

207

0

0

0

0

0

61263

IBOR Hoofd Stadsbeheer

187

0

0

0

0

0

61264

IBOR opdrachten P. van Velp

2

0

0

0

0

0

61271

Groenprojecten

202

216

219

219

219

219

E000181

IB externe opdrachten

526

300

0

0

0

0

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

40

50

50

50

50

50

15.207

14.966

11.912

12.132

12.359

12.544

Baten

60411

Aanleg en onderhoud groen

18

0

0

0

0

0

60413

Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

0

0

0

0

0

0

60416

Openbaar groen StadService

0

0

0

0

0

0

60417

Wijken en Openbaar groen

99

0

0

0

0

0

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

41

0

0

0

0

0

60433

Wijkservice

9

0

0

0

0

0

60517

Plantoetsing

35

0

0

0

0

0

60867

Onderhoud Bomen

2

0

0

0

0

0

60868

Diverse groen activiteiten

100

0

0

0

0

0

60994

IBOR opdrachten J. Dibbits

124

0

0

0

0

0

61033

UPOR Stadsbeheer

55

505

0

0

0

0

61034

IBOR opdracht H. Klomp

237

375

0

0

0

0

61035

Gedifferentieerd Beheer

11

7

7

7

7

7

61260

IBOR opdrachten R.Tannemaat

20

0

0

0

0

0

E000181

IB externe opdrachten

530

300

0

0

0

0

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

33

50

50

50

50

50

1.315

1.237

57

57

57

57

Saldo van lasten en baten

13.892

N

13.729

N

11.855

N

12.075

N

12.302

N

12.487

N