Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Integraal Waterbeheer

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60856

Rioolaansluitingsrecht

32

72

73

73

73

73

61032

GRP: Onderhoud incidenten

495

527

534

534

534

534

61173

GRP: Onderhoud

1.605

1.437

1.461

1.478

1.488

1.488

61174

GRP: Reparatie

443

461

388

387

387

387

61175

GRP: Onderzoek

234

185

159

159

159

159

61176

GRP: Planvorming

366

358

269

267

263

263

61177

GRP: Voorl en klachtenafh

110

163

165

165

164

165

61178

GRP: Beheer

269

295

319

346

377

377

61179

GRP: Bijzondere posten

3.941

3.974

4.055

4.083

4.107

4.107

61180

GRP: Investeringslasten

5.779

6.335

5.783

5.778

5.786

5.677

61275

Waalsprong: investeringslasten

399

580

551

735

882

885

13.673

14.388

13.756

14.004

14.220

14.115

Baten

60769

Opbrengst Rioolrecht woningen

11.180

11.320

11.403

11.651

11.867

11.762

60856

Rioolaansluitingsrecht

57

72

73

73

73

73

60946

Opbrengst Rioolrecht niet-woningen

2.112

2.280

2.280

2.280

2.280

2.280

61032

GRP: Onderhoud incidenten

349

0

0

0

0

0

61174

GRP: Reparatie

0

0

0

0

0

0

61180

GRP: Investeringslasten

0

715

0

0

0

0

13.698

14.388

13.757

14.004

14.221

14.116

Saldo van lasten en baten

25

0

N

1

1

1

1