Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Inzameling huishoudelijke afval

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60340

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

565

282

85

85

85

85

60344

Bezwaar en beroep Afvalstoffenheff

0

1

1

1

1

1

60345

Aanslagen Afvalstoffenheffing

25

50

51

50

50

50

60407

Inzameling afval

422

471

632

628

625

621

60529

Uitvoering afval

114

138

225

227

228

227

60762

Aanslagen Reinigingsrecht

26

31

31

31

31

31

61019

DAR Inzameling afval KB

38

40

42

42

42

42

61325

DAR DVO afval

10.103

9.714

9.950

9.950

9.950

9.950

11.294

10.726

11.017

11.014

11.012

11.007

Baten

60342

Opbrengst afvalstoffenheffing

4.702

2.535

107

107

107

107

60407

Inzameling afval

2.694

2.727

2.773

2.773

2.773

2.773

60765

Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht

607

685

697

697

697

697

61325

DAR DVO afval

2.472

2.472

2.472

2.472

2.472

2.472

10.475

8.419

6.050

6.050

6.050

6.050

Saldo van lasten en baten

819

N

2.308

N

4.968

N

4.965

N

4.962

N

4.957

N