Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Onderhoud wegen en kunstwerken

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60441

Openbare verlichting

2.062

2.474

2.316

2.315

2.315

2.315

60444

DRIS en VOP

34

25

26

26

26

26

60445

Verkeersvoorziening

1.156

1.041

1.017

1.015

1.015

1.006

60446

VRI

1.315

1.358

1.023

1.023

1.023

1.023

60447

Verkoop en beheer openbare weg

350

181

169

193

193

193

60448

Kunstwerken

961

1.218

666

666

666

666

60450

Vergunning gebruik openb. weg

10

8

8

8

8

8

60451

Wegen KwaliteitsBeheer

242

301

310

310

310

311

60453

Wegen

2.735

2.726

608

835

1.057

1.276

60454

Wegen SD 02 (Zuid)

28

0

26

26

26

26

61031

Wegenonderhoud Regie

1.045

1.223

1.239

1.239

1.239

1.239

61107

Kunstwerken KB

693

423

429

429

429

429

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

60

125

127

127

127

127

61141

Mut. res. PG7-9320-08

0

505

0

0

0

0

61232

Ondergrondse ordening

1.584

616

633

632

632

633

61258

Markt-en evenementenkasten

245

12

12

12

12

12

61259

Kunstwerken Regie

595

557

564

579

579

579

61273

Onderhoud brandkranen

135

131

133

133

133

133

61284

Walstroom

63

57

57

57

57

57

61285

Beheer stroom- en wateraansluiting

44

158

160

160

160

160

61320

Reclamegelden

60

0

0

0

0

0

61328

Electra-en waterverbruik SB

605

735

745

870

870

975

14.023

13.873

10.265

10.651

10.875

11.192

Baten

60441

Openbare verlichting

193

184

34

34

34

34

60445

Verkeersvoorziening

4

0

0

0

0

0

60446

VRI

416

350

0

0

0

0

60447

Verkoop en beheer openbare weg

47

35

35

35

35

35

60448

Kunstwerken

137

0

0

0

0

0

60450

Vergunning gebruik openb. weg

75

58

59

59

59

59

60451

Wegen KwaliteitsBeheer

67

0

0

0

0

0

60453

Wegen

257

250

0

0

0

0

61031

Wegenonderhoud Regie

144

0

0

0

0

0

61139

Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

22

101

101

101

101

101

61232

Ondergrondse ordening

1.568

491

562

562

562

562

61258

Markt-en evenementenkasten

118

166

169

169

169

169

61284

Walstroom

18

56

58

58

58

58

61285

Beheer stroom- en wateraansluiting

-8

0

0

0

0

0

61320

Reclamegelden

351

675

691

891

891

891

61328

Electra-en waterverbruik SB

315

0

0

0

0

0

3.726

2.365

1.709

1.909

1.909

1.909

Saldo van lasten en baten

10.297

N

11.507

N

8.556

N

8.742

N

8.966

N

9.283

N