Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Toezicht openbare ruimte

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60403

Milieutoezicht

471

447

426

424

424

425

60404

Overige toezicht

2.315

1.976

2.044

2.037

2.036

2.039

61036

Markttoezicht

134

128

122

121

121

121

61037

Evenemententoezicht

274

262

249

248

248

248

3.194

2.813

2.840

2.831

2.830

2.834

Baten

60403

Milieutoezicht

0

0

0

0

0

0

61200

PV-vergoedingen

12

2

244

244

244

244

12

2

244

244

244

244

Saldo van lasten en baten

3.181

N

2.811

N

2.596

N

2.587

N

2.586

N

2.590

N