Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Sport

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60357

Overige sportieve evenementen

42

0

0

0

0

0

60358

Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek

186

19

0

0

0

0

60360

Sportservice

2

0

0

0

-82

-82

60361

Loketfunctie

87

0

0

0

0

0

60362

Partnerships Verenigingsondersteunin

202

0

0

0

0

0

60368

Topsportevenementen

83

0

0

0

0

0

60820

Sportontwikkeling 1

113

105

2.469

2.497

2.498

2.500

60821

Sportontwikkeling 2

1.371

1.400

480

481

481

481

60823

Sportontwikkeling 4

1.262

1.370

261

261

261

261

61334

Sportstimulering

0

104

51

51

51

51

61335

Versterken sportverenigingen

0

85

86

86

86

86

61336

Topsport

0

156

158

158

158

158

61337

Zwemmen

0

1.870

1.904

1.904

1.904

1.904

61338

Overige subsidies

0

152

191

191

111

111

61339

Product Sport Algemeen

0

348

430

434

514

515

3.348

5.610

6.030

6.063

5.982

5.985

Baten

60357

Overige sportieve evenementen

8

0

0

0

0

0

60360

Sportservice

126

78

78

82

0

0

60361

Loketfunctie

6

0

0

0

0

0

60368

Topsportevenementen

7

0

0

0

0

0

60820

Sportontwikkeling 1

0

0

-424

-424

-424

-424

60821

Sportontwikkeling 2

170

192

195

195

195

195

60823

Sportontwikkeling 4

603

542

495

495

495

495

921

812

345

348

267

267

Saldo van lasten en baten

2.427

N

4.797

N

5.685

N

5.715

N

5.716

N

5.718

N