Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Vergunningverlening bouwen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61324

Vergunningverlening Bouwen

4.792

4.673

3.948

3.947

3.946

3.946

4.792

4.673

3.948

3.947

3.946

3.946

Baten

61324

Vergunningverlening Bouwen

4.367

4.497

4.571

4.571

4.571

4.571

4.367

4.497

4.571

4.571

4.571

4.571

Saldo van lasten en baten

425

N

176

N

624

625

626

625