Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Organisatie van de rampenbestrijding

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60044

Rampenbestrijding

17.294

12.353

12.434

12.465

12.497

12.529

17.294

12.353

12.434

12.465

12.497

12.529

Baten

60044

Rampenbestrijding

5.065

19

19

19

19

19

5.065

19

19

19

19

19

Saldo van lasten en baten

12.228

N

12.334

N

12.415

N

12.446

N

12.477

N

12.510

N