Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Speelvoorzieningen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60460

Kinderboerderijen

266

267

3

3

3

3

60461

Beleid speelvoorzieningen

464

449

448

447

446

461

60462

Stedelijke speeltuin

529

529

0

0

0

0

60463

Wijkspeeltuinen

244

243

5

5

5

4

61075

Recreatieve sportvoorzieningen

139

122

124

124

124

124

61118

Speelplekken

299

303

308

308

308

308

61225

Sted speeltuinen OR

12

18

18

18

18

18

1.953

1.931

907

905

904

919

Baten

60462

Stedelijke speeltuin

364

364

0

0

0

0

61075

Recreatieve sportvoorzieningen

2

0

0

0

0

0

61118

Speelplekken

5

0

0

0

0

0

370

364

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.583

N

1.568

N

907

N

905

N

904

N

919

N