Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Wonen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61008

Mut. res. PG woningbouwbeleid

150

0

0

0

0

0

61286

Startersleningen

241

42

41

41

41

41

61317

Beleidsontwikkeling Wonen

764

586

659

635

566

566

61318

Subsidies wonen

278

75

76

76

76

76

61319

Informatie/onderzoek Wonen

73

15

16

16

16

16

1.505

718

792

768

699

700

Baten

61008

Mut. res. PG woningbouwbeleid

349

0

0

0

0

0

61286

Startersleningen

229

150

150

150

150

150

61317

Beleidsontwikkeling Wonen

10

0

0

0

0

0

61318

Subsidies wonen

2

0

0

0

0

0

591

150

150

150

150

150

Saldo van lasten en baten

915

N

568

N

642

N

618

N

549

N

550

N