Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financieringsresultaat

In het ´Overzicht algemene dekkingsmiddelen´ is het onderstaande resultaat gepresenteerd vanuit de financieringsfunctie (regel 'Stadsbegroting 2017').

Bedragen x € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

Stadsbegroting 2016

12,1

11,5

10,6

Stadsbegroting 2017

7,5

7,3

6,8

6,7

Lagere kapitaallasten bij programma's

6,0 V

6,2 V

6,4 V

6,2 V

Als we het geraamde financieringsresultaat puur op zichzelf bekijken, dan verslechtert dit structureel met ongeveer € 4 miljoen. De hoofdoorzaak hiervan doet gemeentebreed echter niets.

De hoofdoorzaak ligt namelijk bij de investeringen, waarvoor we geld moeten lenen. De rentekosten van deze leningen belasten we intern door aan onze programma’s. De rekenrente die we hiervoor hanteren hebben we verlaagd van 4 naar 2,5% (zie voorgaande ‘Rente-uitgangspunten’). Hierdoor daalt deze ‘interne’ opbrengst en daarmee ook het financieringsresultaat structureel met ongeveer € 6 miljoen. De programma’s krijgen daarentegen hetzelfde bedrag minder aan kapitaallasten in rekening gebracht.

Tegenover dit ‘nadeel’ staat een financieringsvoordeel van structureel ongeveer € 2 miljoen, waarover bij de Zomernota 2016 al melding is gemaakt. Dit is het saldo van rentekosten en –opbrengsten en heeft gemeentebreed wél een (positief) effect. In de rentekosten zijn de nieuwe leningen inbegrepen die we het afgelopen jaar hebben afgesloten ter vervanging van leningen die afliepen. Tegelijkertijd hebben we onze renteaannames verlaagd voor de leningen die we nog verwachten af te moeten sluiten. Door deze verlaging van de verwachte toekomstige rente halen we (verwachte) rentevoordelen naar voren. Tot slot zijn de renteopbrengsten ook gestegen doordat we een aantal nieuwe leningen hebben doorverstrekt.