Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Parkeren

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60469

Bezwaarschriften parkeervergunningen

113

0

0

0

0

0

60470

Bouwkundig onderhoud (VG A&O)

544

0

0

0

0

0

60471

Exploitatie parkeervoorzieningen

8.388

0

1.096

1.092

1.092

1.049

60472

Fietsenstallingen

390

696

686

706

694

693

60474

Fiscalisering

289

0

0

0

0

0

60476

Parkeerprogramma

265

-58

302

299

295

295

60477

Parkeertoezicht

2.883

0

2.465

2.458

2.456

2.460

60480

Toezicht en beheer fietsparkeren

545

554

538

537

537

537

60481

Vergunningverlening

754

0

363

362

362

347

60482

Verkeersmanagementcentrale

975

493

1.027

1.026

1.026

1.005

60944

Mut.res .PG-6110-002

332

0

0

0

0

0

61346

Straatparkeren

0

5.092

2.140

2.128

2.116

2.104

61347

Slagboomparkeren

0

7.489

4.856

4.928

4.846

4.841

15.478

14.266

13.472

13.536

13.424

13.333

Baten

60471

Exploitatie parkeervoorzieningen

64

0

0

0

0

0

60472

Fietsenstallingen

2

7

7

7

7

7

60475

Parkeerinkomsten

16.000

0

0

0

0

0

60476

Parkeerprogramma

332

0

0

0

0

0

60480

Toezicht en beheer fietsparkeren

17

8

8

8

8

8

60481

Vergunningverlening

65

0

0

0

0

0

60482

Verkeersmanagementcentrale

109

109

109

109

109

109

60944

Mut.res .PG-6110-002

466

357

316

274

231

189

61346

Straatparkeren

0

50

50

50

50

50

61348

Straatparkeren inkomsten

0

11.226

11.436

11.436

11.436

11.436

61349

Slagboomparkeren inkomsten

0

4.997

5.112

5.138

5.138

5.138

17.055

16.753

17.037

17.021

16.978

16.936

Saldo van lasten en baten

1.578

2.487

3.565

3.485

3.554

3.603