Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Personeelskosten

In dit deel wordt inzicht gegeven in de formatie, de loonsom ontwikkeling en de budgetten voor inhuur derden. Ook wordt inzicht gegeven in hoeveel apparaatskosten aan welk programma wordt toegerekend.

We ramen de salariskosten op basis van de functieschaal en rekenen met  het niveau van de op één na hoogste periodiek (max-1). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inschatting van de loonontwikkeling.

Begrote loonsom

We ramen de salariskosten op basis van de functieschaal en rekenen met  het niveau van de op één na hoogste periodiek (max-1). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inschatting van de loonontwikkeling.
Onder "Bestuurlijk" zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.

Afdeling - bedragen * € 1 miljoen

fte's 2016

2017

2018

2019

2020

Bestuur en Management

13,8

1,4

1,4

1,4

1,4

Bestuursondersteuning en -advies

57,4

4,3

4,3

4,3

4,3

Economie

31,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Financiën

146,7

9,7

9,7

9,6

9,6

Juridische Zaken

38,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Maatschappelijke Ontwikkeling

60,3

4,1

4,1

4,1

4,1

Mobiliteit

66,2

3,5

3,5

3,5

3,5

Ontwikkelingsbedrijf

32,0

2,6

2,6

2,6

2,6

Personeel, Informatie en Facilitair

186,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit

112,5

8,2

8,2

8,2

8,2

Publiekszaken

60,7

3,3

3,3

3,3

3,3

Regionaal Archief Nijmegen

29,6

1,7

1,7

1,7

1,7

Ruimtelijke Ontwikkeling

43,9

3,5

3,5

3,5

3,5

Stadsbeheer

114,7

6,6

6,6

6,6

6,6

Vastgoed Sport en Accommodaties

200,9

11,1

11,1

11,1

11,1

Veiligheid

21,9

1,7

1,7

1,7

1,7

Werk

51,7

3,4

3,4

3,4

3,4

Wijkmanagement

22,9

1,7

1,7

1,7

1,7

Zorg en Inkomen

237,5

14,2

14,2

14,2

14,2

Bestuurlijk

2,6

2,6

2,6

2,6

Totaal

1.529,1

100,6

100,5

100,5

100,4

ICT Rijk van Nijmegen

38,9

2,5

2,5

2,5

2,5

Totaal

1.567,9

103,1

103,0

103,0

102,9

Budgetten voor inhuur derden

bedragen* € miljoen

2016

2017

2018

2019

2020

Kostenplaatsen

4,5

3,2

3,1

3,1

3,0

Programma's

1,1

,6

,6

,6

,6

Totaal inhuur budgetten

5,6

3,8

3,7

3,8

3,7

Apparaatskosten naar programma's

Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

Bestuur en Middelen

21,5

21,0

20,9

21,0

Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

6,0

6,0

5,9

5,9

Dienstverlening & burgerzaken

5,4

5,2

5,1

4,8

Duurzaamheid

2,0

1,9

1,9

1,9

Economie en Werk

6,1

7,1

7,1

7,1

Inkomen & Armoedebestrijding

18,6

18,0

17,9

17,9

Mobiliteit

7,0

6,9

6,9

6,8

Onderwijs

2,5

3,3

3,3

3,2

Openbare ruimte

11,2

11,2

11,1

11,1

Sport en Accommodaties

15,9

16,6

16,6

16,6

Stedelijke ontwikkeling

1,8

1,9

1,9

1,8

Veiligheid

3,3

3,0

3,0

3,0

Wijkontwikkeling

2,5

2,5

2,5

2,5

Wonen

0,6

0,5

0,5

0,5

Zorg en Welzijn

8,1

7,7

7,7

7,7

Investeringen en grondexploitaties

14,7

15,3

15,3

15,2

Totaal

127,1

128,1

127,5

127,0