Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financieel beeld

In dit deel gaan we in op het financieel beeld voor de komende meerjarenperiode. In het deel "Beginsaldo" wordt uitgelegd welke financiële effecten de doorrekening van de zomernota 2016 heeft op het financieel beeld.
Vervolgens gaan we in op een aantal nieuwe voorstellen. Deze komen voornamelijk voort uit de moties op de zomernota.
We gaan daarbij overigens niet op de motie "Geen bezuiniging op werk en inkomen".  Ontwikkelingen rondom BUIG maken dat we uw Raad dieper mee willen nemen in dit onderwerp. Dit doen we in het deel BUIG.
Een en andere resulteert in  het financieel beeld van de programmabegroting voor de komende meerjarenperiode.
Daarna nemen we u nog mee in de wijzigingen op het investeringsplan en geven een korte bespiegeling op de ontwikkeling van het risicoprofiel en weerstandsvermogen.