Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financieel beeld

Na verwerking van de cijfers komen we tot onderstaand financieel beeld van de Stadsbegroting 2017 -2020.

Bedragen * € 1 miljoen

2017

2018

2019

2020

Beginstand  stadsbegroting 2017 - 2020

-0,2

2,6

3,2

5,0

Nieuwe voorstellen

0,2

-2,6

-3,2

-5,0

BUIG

0,0

0,0

0,0

0,0

Financieel beeld begroting 2017 - 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

Het financieel beeld sluit, net als vorig jaar, alle jaren 0 vanwege het verrekenen van de saldi in de verschillende jaren met de saldireserve. Hiermee vergroten we de buffer voor risico's per saldo met € 10,4 miljoen in de periode 2017 - 2020.