Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Investeringen

Investeren in bestaande sport accommodaties

In deze begroting is één toevoeging op het investeringsplan opgenomen. Het betreft het investeringskrediet van in totaal € 3 miljoen voor het investeren in bestaande sportaccommodaties conform uw motie d.d. 6 juli "Investeren in bestaande sportaccommodaties". In het deel "Nieuwe voorstellen" is aangegeven hoe de kapitaallasten een plek krijgen in de Stadsbegroting.

Het volledige investeringsplan en een toelichting hierop is opgenomen in paragraaf investeringen