Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Bezuinigingen

Onderstaande tabel laat zien dat we per juli 2016 als gemeente van een totale taakstelling van vele tientallen miljoenen nog een bedrag hebben in te vullen van meerjarig € 6,7 miljoen.

Bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2019

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2015

73.199

76.835

77.167

77.167

77.167

Gereed voor 1 januari 2015

52.172

52.437

52.598

52.598

52.598

Gereed gemeld in 2015

13.500

14.259

14.279

14.279

14.279

Gereed gemeld in Zomernota 2016

4.328

2.846

2.846

2.846

2.846

Als verlies genomen bij Zomernota 2016

790

790

740

740

740

Opgave per 1 juli  2016

2.459

6.553

6.754

6.754

6.754

Inmiddels heeft nader onderzoek duidelijk gemaakt dat het niet lukt om de nog openstaande bezuiniging van € 5 ton op inhuur en € 2 ton verminderen beleidscapaciteit aan specifieke onderdelen toe te wijzen. Deze posten worden vanaf 2017 dan ook structureel over alle afdelingen binnen de organisatie verdeeld en zijn daarmee bestuurlijk afgehandeld.

Bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

2019

Bezuiniging organisatie - vermindering beleidscapaciteit

200

200

200

200

Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur

500

500

500

500

Gereed gemeld met begroting 2017

700

700

700

700

Openstaande bezuinigingsopgave

De openstaande bezuinigingsopgave bestaat uit de volgende posten:

Niet gereed; bedragen * € 1.000,-

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase

Duurzaamheid

150

150

150

150

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015

Stedelijke ontwik.

100

100

100

100

100

Bezuin organisatie - Beleid

Organisatie

140

140

140

140

140

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

57

101

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

785

947

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

596

435

435

435

Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit

Organisatie

160

Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket

Onderwijs

100

100

100

100

100

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

300

300

500

500

500

Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2

Mobiliteit

77

77

77

77

77

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire dnst, Vastgoed & acc.

Sport en Accom.

500

800

800

800

800

PN 2014 - stelpost  Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

0

285

285

285

285

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

200

200

200

200

200

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

100

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

0

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Ink.  Armoedebstr.

50

50

50

50

50

Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur

Organisatie

500

Totaal Niet gereed

2.459

5.853

6.054

6.054

6.054

De nog openstaande bezuinigingen 2016 worden naar verwachting gedurende het jaar ingevuld door de organisatie, behalve de bezuiniging op inhuur en beleidscapaciteit waarvoor geen mogelijkheden binnen de organisatie zijn tot invulling. Nadere informatie hierover volgt in de nota Slotwijzigingen 2016. Voor 2017 en verder voorzien wij geen problemen bij het doen van een invullingsvoorstel voor de nog openstaande posten.