Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbaar en gemeentelijk belang

Deze verbonden partij is in liquidatie. Belang is de sluiting van de Stadsregio in goede orde te kunnen laten plaatsvinden. De definitieve vereffening wordt verwacht plaats te vinden per 1-7-2017. Eindafrekening regiocontract en NSL zullen in het najaar 2016 plaatsvinden. Vervolgens kan de jaarrekening 2016 worden opgesteld en kan de liquidatie worden voorgelegd aan de stadsregioraad.

Actualiteiten en risico's

De goedgekeurde jaarrekening 2015 toont dat er op weg naar een definitieve sluiting geen risico's zijn te verwachten.