Begroting 2017 - 2020
PCPortal

De Euregio te Kleve

Openbaar en gemeentelijk belang

De Euregio Rijn-Waal streeft naar de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling, het verkleinen van (politieke) verschillen. Aandachtsgebieden daarbij zijn: belastingen, onderwijs, het efficiënt kunnen optreden van reddingsdiensten en natuurbescherming, het stimuleren van sociale contacten tussen Duitsers en Nederlanders in de grensregio, het geven van advies aan burgers en organisaties in Nederlands-Duitse aangelegenheden en het vertegenwoordigen van de belangen van de grensregio’s en hun bewoners op nationaal en Europees niveau (zie ook art. 3 Statuten Euregio Rijn-Waal).
De Euregio speelt samen met betrokken partners zoals het Comité van Toezicht van Interreg een - met name beleidsadviserende - rol bij de intake en afhandeling van Europese subsidie-aanvragen en projectsubsidies.
Ten behoeve van het Nijmeegse belang bevordert de Euregio:

  • de toegang tot subsidieregelingen waarmee ook in het belang van Nijmeegse burgers is gediend;
  • het innovatief vermogen;
  • een lobby richting Duitse en Nederlandse ministeries met als doel hinderpalen voor samenwerking te slechten;
  • de grensoverschrijdende samenwerking en de Europese integratie in brede zin.

Actualiteiten en risico's

Een viertal nieuwe INTERREG projecten is gestart, waardoor de komende jaren voor € 21,2 miljoen naar de Euregio Rijn Waal vloeit.
Risico's van enige omvang zijn niet te verwachten: de Euregio heeft een stabiele en solide financiële positie en bedrijfsvoering.