Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Breed (Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) te Nijmegen

Openbaar en gemeentelijk belang

De activiteiten van het SW-bedrijf worden per 1 januari 2016 uitgevoerd binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. De GR Breed bestaat echter nog wel; de GR is in liquidatie.

Actualiteiten en risico's

De liquidatie is naar verwachting per 1 januari 2017 afgerond. Er zijn geen risico's voor de gemeente Nijmegen.