Begroting 2017 - 2020
PCPortal

GR Bergerden

Openbaar en gemeentelijk belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de glastuinbouw en daarmee verband houdende bedrijvigheid door het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied.

Actualiteiten en risico's

De bestuurders van Nijmegen en Lingewaard wensen tot opheffing van de GR/OLB Bergerden te komen per 1 januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk, of later als nodig mocht blijken. Er wordt nu gewerkt aan een liquidatieplan voor het opheffen van de GR/OLB Bergerden.
Op basis van de onderhandelingen wordt verwacht dat met de getroffen voorziening en het aanvullende risico van€ 1.300.000 het financieel resultaat van de liquidatie kan worden gedekt.