Begroting 2017 - 2020
PCPortal

GR Bijsterhuizen

Openbaar en gemeentelijk belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Actualiteiten en risico's

Er zijn geen actualiteiten te melden.