Begroting 2017 - 2020
PCPortal

GR Lingezegen

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
Park Lingezegen zal voor de bewoners van Nijmegen, en in het bijzonder Nijmegen Noord, in de toekomst van groot belang zijn, zeker gezien de toenemende verstedelijkingsdruk op het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Met toetreding tot de GR Park Lingezegen waarborgen wij de belangen (recreatie, natuur). Verwacht wordt dat het park ultimo 2018 gereed is; reeds nu worden delen van het park beheerd.

Gemeentelijk belang
Het bevorderen van leefbaarheid, leefmilieu en vestigingsklimaat van Nijmegen, en in de Waalsprong in het bijzonder, waarbij Park Lingezegen voorziet in een uitloopgebied voor de bewoners van Nijmegen Noord, samen met De Waaijer, dijkteruglegging en natuur langs de Waal.
Behouden van een groene buffer binnen de verstedelijking Rijn en Waal.
Zorgen dat de verstedelijking tussen Rijn en Waal een groene contramal en buffer heeft en behoudt.

Actualiteiten en risico's

De GR heeft een deugdelijke risicoinventarisatie en daarop gebaseerde adequate beheersing die geen aanspraken bevat over extra bijdragen van gemeente Nijmegen.