Begroting 2017 - 2020
PCPortal

GR Doelgroepvervoer regio Arnhem Nijmegen

Openbaar en gemeentelijk belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel gemeenschappelijke behartiging van de belangen van deelnemende gemeenten met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepen vervoer. De beleidstaak blijft bij de gemeenten.
De Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) is in 2016 opgericht en zij is bezig met de inrichting van (onder andere) haar financiële (administratieve) organisatie, het financieel beleid en het financieel beheer. In verband met het oprichtingsjaar 2016 wordt voor de begroting 2017 een alternatieve procedure voor de begrotingsbehandeling opgesteld. In september 2016 ontvangen de gemeenteraden de ontwerpbegroting van het BVO-bestuur om vervolgens in oktober hun zienswijze kenbaar te maken aan het BVO-bestuur. Het BVO-bestuur stelt de begroting 2017 in december 2016 vast.

Actualiteiten en risico's

Geen bijzonderheden.