Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Waalfront BV

Openbaar en gemeentelijk belang

De vennootschap is opgericht om fiscaal transparant financieel deel te nemen in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW CV). Binnen deze CV is Bouwfonds Ontwikkeling BV partner op basis van 50/50 zeggenschap en risico.

Actualiteiten en risico's

De GREX 2015 is een voortzetting van de uitgangspunten en aannames in de GREX 2014 en kent als eindresultaat een tekort van € 30 miljoen NCW per 1-7-2015, en een looptijd tot en met 2029. De GREX 2015 is voorlopig, omdat er nog overeenstemming moet worden bereikt over onderhandelingspunten tussen gemeente en BPD.