Begroting 2017 - 2020
PCPortal

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Openbaar en gemeentelijk belang

Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Gemeentelijk belang
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Nijmegen bezit 193.479 aandelen.

Actualiteiten en risico's

Doordat de BNG als sectorbank actief is binnen de publieke sector loopt zij minder risico dan commerciële banken. Het terugbetalingsrisico is in deze sector lager.

De rente die een bank moet betalen om geld te kunnen lenen is afhankelijk van de kredietstatus. De BNG heeft de hoogste rating: AAA. Daarbij heeft de BNG eind 2015 het predicaat 'nationaal systeemrelevante bank' gekregen. Dit betekent dat de BNG de vijfde bank in Nederland is die zo belangrijk wordt gevonden dat die niet 'om kan vallen'. Van de Nederlandse banken kwam de BNG in de zomer van 2016 als beste uit een Europese stresstest.