Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2015

         Begr. dynamisch 2016

Begroting 2017

      Begroting 2018

    Begroting 2019

Begroting 2020

Bedragen * € 1mln

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Bestuur en Middelen

456,0

55,3

400,7

459,3

49,5

409,8

455,5

55,1

400,4

459,3

56,8

402,5

461,6

56,5

405,1

461,8

56,4

405,5

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

3,2

29,1

-25,8

3,3

28,8

-25,6

2,6

27,6

-25,1

2,5

27,7

-25,1

2,5

27,7

-25,2

2,5

27,7

-25,2

Dienstverlening & burgerzaken

3,8

7,2

-3,5

4,0

7,8

-3,8

4,4

7,6

-3,2

4,1

7,3

-3,3

2,5

6,6

-4,0

2,5

5,9

-3,4

Duurzaamheid

2,8

11,6

-8,8

1,0

9,6

-8,6

0,6

9,1

-8,6

0,6

9,3

-8,6

0,8

9,4

-8,7

0,6

9,3

-8,6

Economie en Werk

9,4

57,8

-48,4

3,5

48,8

-45,3

2,9

47,3

-44,4

2,2

44,3

-42,1

2,2

43,1

-41,0

2,2

42,8

-40,6

Grondbeleid

139,1

169,1

-30,0

129,9

134,8

-4,8

84,2

88,1

-3,8

61,3

65,4

-4,1

73,3

77,4

-4,2

65,2

69,1

-3,9

Inkomen & Armoedebestrijding

101,1

138,6

-37,5

109,6

148,7

-39,1

109,2

145,5

-36,3

107,9

143,6

-35,7

107,9

143,4

-35,5

107,9

143,1

-35,2

Mobiliteit

18,4

19,7

-1,4

18,6

21,0

-2,4

18,8

20,1

-1,3

17,5

19,2

-1,7

17,5

20,1

-2,6

17,4

20,0

-2,5

Onderwijs

6,6

32,4

-25,9

7,2

33,6

-26,4

3,6

30,3

-26,7

3,6

30,8

-27,2

3,6

31,0

-27,4

3,6

30,7

-27,1

Openbare ruimte

31,6

67,2

-35,6

28,8

66,9

-38,1

24,3

59,8

-35,5

24,7

60,6

-35,9

24,9

61,3

-36,3

24,8

61,7

-36,8

Sport en Accommodaties

23,5

51,3

-27,9

19,0

47,5

-28,5

18,0

45,8

-27,8

17,9

45,9

-28,0

17,7

46,1

-28,3

17,7

45,9

-28,2

Stedelijke ontwikkeling

4,6

6,1

-1,6

4,9

6,3

-1,3

5,0

5,7

-0,8

5,0

5,9

-0,9

5,0

5,8

-0,8

5,0

5,7

-0,7

Veiligheid

5,3

20,2

-15,0

0,2

16,2

-16,0

0,1

16,0

-15,9

0,1

16,1

-16,0

0,1

16,1

-16,0

0,1

16,2

-16,0

Wijkontwikkeling

0,4

5,1

-4,6

0,4

5,0

-4,7

0,0

4,1

-4,1

0,0

4,0

-4,0

0,0

4,0

-4,0

0,0

4,1

-4,1

Wonen

0,6

1,5

-0,9

0,2

0,7

-0,6

0,2

0,8

-0,6

0,2

0,8

-0,6

0,2

0,7

-0,5

0,2

0,7

-0,5

Zorg en Welzijn

19,9

183,2

-163,3

20,8

190,5

-169,7

7,8

174,2

-166,4

6,7

173,3

-166,6

6,6

174,1

-167,5

6,6

174,1

-167,5

Beginsaldo

826,2

855,6

-29,4

810,5

815,8

-5,3

737,0

737,2

-0,2

713,7

711,0

2,6

726,4

723,2

3,2

718,3

713,3

5,0