Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Resultaat voor en na bestemming

bedragen * € 1 miljoen

baat

last

2017
saldo

baat

last

2018
saldo

baat

last

2019
saldo

baat

last

2020
saldo

Saldo voor bestemming

734,1

722,7

11,4

712,3

698,7

13,6

724,7

709,5

15,2

716,1

697,3

18,8

Mutatie reserve

3,6

15,2

-11,6

2,1

13,1

-11,0

2,3

14,4

-12,0

2,2

16,0

-13,8

Beginsaldo

737,7

737,9

-0,2

714,4

711,8

2,6

727,1

723,9

3,2

718,3

713,3

5,0