Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * € 1 miljoen

Programma

Reserve

2017

2018

2019

2020

Stortingen

Behoedzame omgang financieringsresultaat

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1,3

1,3

1,3

1,3

SB 2016: voordelen 2017 en later naar saldireserve

Bestuur en Middelen

Saldireserve

3,6

2,7

2,7

2,7

Bespaarde rente (in begroting opgenomen)

Bestuur en Middelen

Saldireserve

2,8

3,0

3,2

3,6

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Acc.

Res. Duurzaamheid

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal structurele stortingen

8,1

7,5

7,7

8,0

Onttrekkingen

Exploitatie KKG

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,3

0,3

0,2

0,2

Egalisatie kapitaallasten

div. programmas

Res. Afschrijvingen

0,1

0,1

0,1

0,1

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Onderwijsh.

0,0

0,0

0,0

0,0

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Acc.

Res. Duurzaamheid

0,5

0,5

0,4

0,4

Totaal structurele onttrekkingen

0,9

0,8

0,8

0,8

Totaal structurele reserve mutaties

7,2

6,6

6,9

7,3