Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Overige aspecten

Loonkosten gerelateerde verplichtingen

Met de loonkosten gerelateerde verplichtingen worden aanspraken van personeel bedoeld die in het verleden zijn ontstaan. De bekendste is vakantiegeld maar het kan ook gaan om spaarverlof of opleidingskosten.
Voor verplichtingen kunnen voorzieningen worden getroffen. De beoordeling of dit wel of niet nodig is, is onderdeel van het Rekeningproces.
Voor de aanspraken op vakantiegeld mogen wij op dit moment op grond van wet- en regelgeving zelf geen voorziening treffen. Vanwege de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), waarbij werknemers al eerder aanspraak kunnen maken op het opgebouwde vakantiegeld zal de regelgeving per 1 januari anders gaan worden. In de doorkijk van de saldireserve is hiermee rekening gehouden.