Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen * € 1 miljoen

2015
Stand

Storting

Onttrek.

2016
Stand

Storting

Onttrek.

2017
Stand

Storting

Onttrek.

2018
Stand

Storting

Onttrek.

2019
Stand

Storting

Onttrek.

2020
Stand

Saldireserve

F022

53,7

10,3

3,4

60,7

14,6

2,6

72,7

12,3

1,6

83,4

13,9

1,5

95,8

15,5

1,5

109,8

Reserve Strategische investeringen

F002

1%-regeling Beeldende Kunst

F004

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Reserve onderwijshuisvesting

F029

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

1,8

Reserve ISV

F040

0,8

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Reserve Afschrijvingen

F046

0,8

0,5

0,1

1,2

0,1

1,1

0,1

1,0

0,1

1,0

0,1

0,9

Reserve parkeerbijdrage

F047

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reserve focus Citymarketing

F051

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Reserve gesubsidieerde arbeid

F052

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Reserve Ondernemersfonds

F054

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reserve Duurzaamheid

F057

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

Reserve WMO-jeugd

F058

9,7

1,4

8,3

0,5

7,9

7,9

7,9

7,9

Reserve onderhoud

F059

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Reserve POG buitensp

F060

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

F061

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

Reserve WMO-beschermd wonen

Fxxx

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Totaal

75,1

11,3

5,9

80,5

15,2

3,7

92,0

13,1

2,2

102,9

14,4

2,4

114,9

16,0

2,2

128,7

Voorzieningen

Bedragen * € 1 miljoen

Rek. 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's

Vrz. bezwaar en beroep heffingen

V002

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Vrz. Bergerden

V025

12,2

0,5

12,7

0,6

13,3

Pensioeninhouding wethouders

V036

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Voorziening spaarverlof

V040

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

IBB (Ik bouw Betaalbaar)

V091

0,4

0,0

0,4

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

Voorziening Waalfront

V094

20,4

0,7

21,2

0,8

21,9

0,8

22,7

0,8

23,5

0,8

24,4

Ziekengeldverplichting uitzicht

V095

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz BWS

V097

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Vrz. Risico vrz stim.reg.

V104

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

subtotaal

36,4

1,3

0,0

37,6

1,4

13,4

25,6

0,8

0,1

26,4

0,9

0,1

27,2

0,9

0,1

28,1

Egalisatievoorzieningen

Onderhoudsvoorziening panden

V017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz Triavium

V085

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,3

Vrz. verb.toeg.openb.geb.

V086

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrz Beheerskosten startersleningen

V087

0,7

0,2

0,5

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

-0,1

0,2

-0,3

Onderhoudsvoorziening Stadsbrug

V101

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Vrz stedelijke vernieuwing

V042

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz POG onderh buitensp.

V103

0,6

0,6

0,0

0,6

0,5

0,2

0,6

0,5

0,3

0,6

0,4

0,5

0,6

0,4

0,7

subtotaal

1,9

0,7

0,9

1,7

0,7

0,8

1,7

0,7

0,8

1,6

0,7

0,7

1,7

0,7

0,7

1,7

Voorziening GRP-nieuw

V050

3,7

8,8

9,6

2,8

8,8

9,5

2,1

8,8

9,5

1,4

8,8

9,5

0,7

8,8

9,5

0,0

Totaal excl. vrz. grondexploitaties

41,9

10,8

10,5

42,2

10,9

23,7

29,4

10,4

10,4

29,4

10,4

10,3

29,6

10,5

10,3

29,8

Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties)

Voorziening tekort Waalsprong

V020

11,3

0,5

11,7

1,6

13,3

1,7

15,0

1,7

16,7

1,8

18,5

Vrz Lindenholt Noord

V064

Voorziening Compaq terrein

V084

3,4

0,1

3,5

0,1

3,6

0,1

3,8

0,2

3,9

0,2

4,1

Vrz Onderwijshuisv

V088

13,9

0,6

14,5

0,6

0,0

15,0

0,6

15,7

0,6

16,3

0,7

16,9

Vrz Driehuizen

V089

2,1

0,1

2,2

Voorziening Plein 44

V092

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Waalsprong GEM-deel

V096

27,2

1,1

28,3

0,0

28,3

28,3

28,3

28,3

V099

2,0

0,1

2,1

0,1

2,1

0,1

2,2

0,1

2,3

0,1

2,4

Voorziening Skave Huse

V105

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal vrz grondexploitaties

60,2

2,4

2,5

60,0

2,4

0,0

62,4

2,5

64,9

2,6

67,5

2,7

70,2

Totaal voorzieningen

102,1

13,2

13,0

102,3

13,3

23,7

91,9

12,9

10,4

94,4

13,0

10,3

97,1

13,2

10,3

100,0